Het thema van de Maastrichtse Heiligdomsvaart die in 2025 wordt gehouden is: ‘Wees een Bruggenbouwer’. Dat heeft de Vereniging Het Graf van Sint Servaas, die dit religieus-cultureel evenement elke zeven jaar organiseert, onlangs besloten. Ook is de datum bepaald: de Heiligdomsvaart vindt plaats van donderdag 12 tot en met zondag 22 juni 2025.

Het Graf van Sint Servaas is sinds 1937 verantwoordelijk voor dit groots evenement, waarvan de historie al teruggaat tot in de 14e eeuw. Aan de basis lag toen het tonen van de relieken van heiligen die in de Servaaskerk werden bewaard. De belangrijkste waren en zijn die van de heilige Servatius, eerste bisschop van Maastricht en Nederland. Gelovigen uit heel Europa trokken naar Maastricht om ze te zien en te vereren. De duizenden pelgrims verzamelden zich op het Vrijthof en keken naar de dwerggalerij waar de relieken in kostbare reliekhouders werden getoond. Na de plechtigheden was het vervolgens groot feest in de stad.

Nog steeds staat de relieken toning centraal, waarbij naast die uit de Servaasbasiliek, ook die uit de Onze Lieve Vrouwenbasiliek worden betrokken, alsmede de andere stadsdevoties. Sinds 1874 worden de relieken toningen ingebed in een programma van kerkelijke vieringen, en een meer cultureel programma van ommegangen, massaspelen, concerten en tentoonstellingen. Elke editie kent sinds de Tweede Wereldoorlog ook een bijzonder thema, waarmee de organisatoren verdieping en verbreding willen bereiken. Het thema maakt het makkelijker ook anders-gelovigen, of buitenkerkelijken te bereiken. 
 

Uitnodiging

De organisatie wil iedereen in Maastricht en omgeving de mogelijkheid bieden om op het thema te reageren, en ideeën aan te reiken welke activiteiten mogelijkerwijs kunnnen bijdragen aan het succes van het thema, en daarmee de Heiligdomsvaart. Bruggen bouwen staat  immers voor het aangaan van verbindingen, tussen mensen onderling, tussen groepen en organisaties, mens en natuur, en uiteraard tussen de mens en onze Schepper. Het geloof zelf kan een belangrijke brug zijn. Maar ook de stad als plek waar Europa verbonden werd, kent haar brugfunctie tussen stad en regio, tussen west en oost, tussen autochtoon en nieuwkomer.

Op maandag 12 december vanaf 19.30 uur in de Muziekgieterij  is iedereen die een organisatie, club, vereniging, school, parochie of wat voor verband dan ook vertegenwoordigt, in de Muziekgieterij van harte welkom om met de leden van Het Graf van Sint Servaas de eerste figuurlijke stenen te leggen onder de toekomstige Heiligdomsvaart. Uiteraard zijn ook individuën die niet aan een organisatie verbonden zijn van harte welkom om mee te praten. Door ideeën te leveren en creatief mee te denken kan iedereen meehelpen. Aanmelden via ons mailadres wordt op prijs gesteld.
 

Nieuwe voorzitter

Het Graf koos ook een opvolger voor Joseph Goumans die als voorzitter de organisatie van Heiligdomsvaarten van 2011 en 2018 leidde. Die functie wordt nu vervuld door Theo Bovens, die al sinds 1990 aan alle Heiligdomsvaarten als vrijwilliger en Graflid meewerkte. Bovens hoopt dat ook in 2025 weer vele honderden burgers van Maastricht en de omliggende gemeentes mee zullen werken en de Heiligdomsvaart zullen dragen, als vrijwilliger, organisator, deelnemer, pelgrim of bezoeker.
 

Wees een Bruggenbouwer!


Inlichtingen en aanmeldingen voor 12 december:
secretariaat@heiligdomsvaartmaastricht.nl