Zonder de steun van vrijwilligers, vrienden, sponsoren en donateurs is het realiseren van de Heiligdomsvaart en daarmee het in stand houden van deze prachtige traditie schier onmogelijk. Daarom danken wij op deze pagina onze Vrienden van de Heiligdomsvaart 2018:


C.J.M. Tijssens-Smeets
Jos van de Kamer
Leo en Ans Borsboom
M.J. van Liempd-Heijnen
Joop en Hélène Kurris
M.J.S.B. Vernooij-Nelissen
Suzanne Galama-Van Wersch
Fam. Th. Bovens-Westenberg
M.M.J.A. Bartels
Fam. Penninger
M.J. Pearce-Brouwers
C.J.W.M. Kurris
Tanja Olivers-Stegen
H.J.M. Langeveld
H.I.A. Wolfs
Drs. A.H. Jenniskens
Hanny Hendrix & Vic Gerardu
C. Wintraecken-Van Banning
Jan Volleberg
M.J.A. Simais
Maud Douwes
C.A.M.T. Tielens-Sermon
M.P. Adriaanse
L. Curfs
Danielle Biesmans-Beiten
H. Haesen
J.E.M. Priems
Jean Schellingen
van Straten Holding B.V.
E. Coenegracht Dolhain
Louis van den Bongaert
Tj. de Haan-Verduyn
Mr. L.H.P. Sins
P.G.J. Vroemen
Fam. Cerfontaine-Schols
Stichting Buurtcentrum Nazareth
Zusters van het arme Kind Jezus
W. Van Berckel-Hennen
Z.e.w. heer A.M.W.J. Kurris
Twajn en Maddy Weijenberg
J.M. Ruyters
Peter Brandt
Mr. T. Cremers
L.J.P.J. Frissen
Eugenie Hochstenbach
Willemien H.M. Schoonbrood
P.H.J. Schurgers
A. Schoneveld
F. Jadoul
M.H.B. Meerveld-L'Ortye
C.A.H. Brockhoff
L. Berkhout
Severeyns Thijssen Accountants & Fiscalisten BV, Maastricht
F. Schings
Mw. Ammerlaan-Beuken
Jeroen van Hilten
Evelien van Hilten
Pastoor-Deken John Dautzenberg
Mw. M. Hermesdorf-Notermans
Fam. Lambriex-Knoop
Peter H.A.M. Otten
De heer en mevrouw Joost en Marly Jeuken