Nieuwe Vrienden van de Heiligdomsvaart, vrijdag 02.09.2016